Başarılı RFID Projeleri İçin 7 Önemli İpucu

Başarılı RFID Projeleri İçin 7 Önemli İpucu

Başarılı RFID Projeleri İçin 7 Önemli İpucu 2501 1313 Efruz ÖZHÜSREV

Bu işlere ilk başladığımız yıllarda gerçekleştirdiğimiz müşteri ziyaretleri açıkçası beni çok zorlardı. Görüşme yaptığımız kişilerin pek azı RFID teknolojisi hakkında doğru bilgiye sahip olurdu. Yine bir kısmı RFID ile inanılmaz uçuk şeyler yapılabileceğine inanırdı. 3-5 centlik çiplerle (yıllarca aradım o üç centlik çipleri ama bulamadım!) kapalı-açık alanlarda konum belirlenmesi, gerektiğinde bu çiplerle alarm öttürülmesi, uzaydan dorsenin içini takip, vb. gibi pek çok fantastik şey yapılabileceğini düşünüyordu insanlar. Tabi bu yüksek beklentilerin asıl sebebi, internetten birkaç site ziyaret edip konunun uzmanı olduğunu düşünen meslektaşlarımızdır, ama bugün o konuya girmeyelim.

Bizi en çok zorlayan müşteriler ise RFID ile ucundan kenarından tecrübesi olmuş ve başarısızlık yaşamış profildi. Yetkin olmayan proje partneri, doğru belirlenemeyen hedefler, yanlış ölçme ve değerlendirme kriterleri, RFID standartlarının o zamanlar etkin şekilde oturmamış olması ve buna benzer pek çok sebep yüzünden teknoloji ile zamanının ötesine geçmeye çalışan yenilikçi firmalar hayal kırıklığına uğramış, ciddi zaman ve para kaybetmiş olabiliyorlardı. Sütten ağzı yananın yoğurdu üfleyerek yemesi misali, kötü deneyim yaşamış firmaları RFID’ye tekrar ikna etmeye çalışmak en zoruydu.

Dürüst olmak gerekirse, RFID projeleri zor projelerdir ve şükürler olsun ki başarısızlıkla sonuçlanmış pek projemiz yok. Ancak bu, her gittiğimiz yerde hemen RFID projesi devreye alıyoruz demek de değil. Öyle zamanlar var ki, bu işi RFID ile değil, barkodla ya da GPS ile yapmanız daha uygun olur dediğimiz pek çok vaka olmuştur. RFID artık çok yaygın olsa da, hala pek çok başarısız RFID projesi duyuyoruz, görüyoruz. Bu yüzden RFID projenizin başarılı olması için önemli olduğunu düşündüğüm birkaç maddeyi sizlerle paylaşmak isterim.

1-) Beklentilerini Doğru Yönetin

Şirketinizde RFID teknolojisini kullanmak istiyorsunuz. Peki ama nasıl? Öncelikle bu teknolojiden ne beklediğinizi doğru analiz etmelisiniz ve tabii RFID teknolojisinin kabiliyetlerini de. Gerçekten RFID teknolojisi ile şirketinizin beklentileri örtüşüyor mu? RFID teknolojisi ile gerçekten ihtiyacınız olan şeyleri gerçekleştirebilecek misiniz? RFID gerçekten ihtiyacınız olan teknoloji mi? Yöneticilerinizin konuyla ilgili uçuk beklenti ve talepleri mi var? Bu sorulara net ve nesnel şekilde cevap vermelisiniz. İnanın o kadar işe yarayacak ki bu soruların doğru şekilde cevaplanması, ileride yaşayabileceğiniz pek çok kaybı (zaman, para, vb.) önleyebilirsiniz bu sayede.

RFID size uymayacaktır, siz RFID’ye uymalısınız

2-) Süreçlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Çok kullandığım ve sanırım bir gün “patenti” için başvuracağım bir sözüm var; “RFID size uymayacaktır, siz RFID’ye uymalısınız”. Eğer RFID’den gerçekten verim elde etmek istiyorsanız bu teknoloji ile boğuşmak yerine suyuna gitmenizi tavsiye ederim. Çünkü ne yaparsanız yapın RFID kendi bildiğini okuyacaktır. RFID’nin suyuna gitmek nasıl mı olacak? İş süreçlerinizi, iş yapış şekillerinizi güncelleyerek… Bunun kapsamı, maliyeti, nasıl, ne kadar ve ne şekilde yapılması gerektiği gibi konuları yetkin bir RFID danışmanı ile çalışarak değerlendirmeniz size yine hem zaman hem de para kazandıracaktır.

3-) Dokümantasyon

Bizim milletimiz, hem tedarikçisi hem müşterisi pek sevmez bu dokümantasyon işini. Ama o kadar önemli ki. Firmalarla yaptığımız görüşmelerde saatlerce hayallerinden, beklentilerinden konuşuruz ama projenin sonuna gelindiğinde gerçekleşenle ilk konuşulan arasında olabilecek farklılıklar hem tedarikçi için, hem de müşteri için can sıkıcı olabilir. Tedarikçi müşterisini memnun etmek için proje kapsamı dışındaki pek çok konuda gereksiz efora girebilir ve kaynak sıkıntısı yaşayabilir ya da müşterinin beklentileri çıkan işle örtüşmez ve ödeme-onay süreçlerini tıkayabilir. O yüzden siz siz olun, etiket özelliklerinden, ortam özelliklerine, okuma performans beklentilerinden, yazılım ERP/WMS entegrasyonuna kadar olabildiğince konuyu kağıt üzerinde detaylandırın ve karşılıklı imzalayın. Yazılım projelerinde elzem olan bu yaklaşım, RFID projelerinde çok daha önemli olmakta çünkü işin içinde donanım ve maliyetli sarf giderleri var artı olarak. Biz artık dokümantasyonu bırakın, müşterilerimizle ilk görüşmemizden sonra Proje Soru Formu dediğimiz bir dosyayı göndermekteyiz proje talep sahiplerine. Dosyadaki onlarca soru sayesinde müşterilerimiz projeleri hakkında daha detaylı düşünebiliyorlar ve pek çok önemli ayrıntıyı baştan bizlerle paylaşabilir hale geliyor. Unutmayın söz uçar, yazı kalır!

4-) Saha Keşfi

Barkod projelerinin aksine, bir işletmede gördüğünüz başarılı bir RFID projesi, aynı sektörde başka bir işletmede başarılı olamayabilir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Örneğin onlarca sahada sorun yaşamadığımız bir RFID okuyucu, elektromanyetik kirliliğin yüksek olduğu bir hastanede başımıza epeyi bela olmuştu. UWB sistemler, deck telefonlar, wireless cihazlar ve akla gelmeyecek pek çok şey birbirine karışabilir ve bu riske atılacak bir konu değil. Metalik ortamlarda RFID etiketlerinin okunması zordur diye bilinir ama ortamdaki metal etkisi bazen beklenmedik şekilde RFID etiketlerinin okunma alanlarını genişletir-bozar ve bu durum akışı değiştirebilir. Hatta ben derim ki, saha keşfinde etiketlerin de basit testleri yapılmalıdır çünkü hem etiketlerin yapıştırılacağı materyallerin size sürpriz yapma ihtimali var, hem de pozisyonladığınız etiketin hatalı olma durumu…

5-) Pilot Proje

RFID projeleri göreceli maliyetli projelerdir. İyi bir satın almanız olabilir ve tekliflerin içinden en optimum olanı tercih etmiş de olabilirsiniz. Ancak bunların hiçbiri saat gibi çalışan bir RFID projesine sahip olacaksınız demek değil. Çalışmak istediğiniz aday firmalardan demo kurmalarını isteyebilirsiniz. Bu akıllıca, ancak yetersiz zira birkaç saatlik ya da günlük bir demo çalışması ile, tasarlanmış olan RFID sisteminin firmanıza ve iş süreçlerinize uygunluğunu net şekilde belirleyemeyebilirsiniz. Firmalar genelde bu tip bir deneyim için para ödemeyi tercih etmezler, en fazla demo ile yetinirler. Zaten fazlasını isteyen müşteriye tedarikçi de kaynakları nedeniyle istediği desteği veremez. Bu gibi durumlarda en doğrusu pilot proje geliştirmektir. Key points diye tanımlanan ve RFID sistemlerinin performansının kritik olduğu süreçleri kapsayan küçük ölçekli bir RFID projesi bazen büyük paralar kaybetmenizin önüne geçebilir. 100 birim tutacak devasa bir projeye balıklama atlamaktansa, 10 birimlik bir pilotla başlamak ileride yaşanabilecek ciddi problemlerin önüne geçecektir. Pilot projeler aynı zamanda kurum içi çalışma kültürünün değişmesi için de iyi bir başlangıç noktasıdır. Sahadaki çalışanlarınızdan gelen geri beslemelerle daha da katma değer katabileceğiniz pilot projeler, eğer küçük ölçeğinden memnun kaldıysanız bir sonraki aşamaya sıkıntısız yükseltilebilecektir. Pilot proje sayesinde baktınız RFID teknolojisi aslında şu aşamada size çok da uymuyor? Sıkmayın canınızı, çok daha yüksek bedeller ödemektense küçük bir pilotla bu tecrübeyi edinmiş oluyorsunuz. İyi bir danışman ve RFID projenizde güvenilir bir partner arıyorsanız Altis Teknoloji‘yi hemen arayın.

6-) Melez Düşünün!

RFID projelerini devreye alarak şirketiniz içinde elbette ciddi katma değerler sağlayabilirsiniz. Ancak RFID’nin tadından yenmeyecek modelleri genelde uçtan uca entegrasyonlu olan modelleridir. Tedarikçi ve müşterileriniz de RFID teknolojisinden faydalanıyorsa, global bir zincir kurabilir, RFID’nin nimetlerinden derinlemesine faydalanabilirsiniz. Peki müşteri ya da tedarikçi tarafında bu tip bir yatırım planlanmıyorsa? Dert değil, kimse size RFID’ye geçtiniz, barkodu atın gitsin demiyor. Zincirin devamını sağlamak için barkod teknolojisini de oyunda tutun! Bu sayede RFID kullanmayan diğer paydaşlarınızla operasyonel sıkıntı yaşamazsınız ve paydaşlarınız da RFID’ye geçene kadar eski usul barkod ile ilerledikleri için yaptığınız sistemsel güncellemelerden olumsuz etkilenmezler.

Hibrit tanımlama teknolojisi şirketiniz içindeki departmanları da daha kolay yönetmenizi sağlar. Hem şirket olarak RFID’yi içselleştirme süreci nedeniyle, hem de maddi kaygılar nedeniyle tüm süreçlerinizi RFID’ye taşıyamamış olabilirsiniz. Böyle durumlarda da barkod ile geçişleri sağlamanız mümkün olacaktır. RFID printerlar aynı zamanda barkod basıp, RFID etiketini kodlayabildikleri için hibrit senaryolarınızda önemli bir yer tutabilir.

Sadece barkod değil, RFID ile voice (sesli) ve light (ışıklı) yönlendirme teknolojilerini de entegre edebilirsiniz. Bu tip entegrasyonlar projelerinize inanılmaz katkı sağlayabilir ve özellikle operatör etkileşimlerinde verimliliği çok arttırır. Pick to Light ve Voice Picking teknolojileri hakkında detaylı bilgiye ThePickToLight sitesinden erişebilirsiniz.

7-) Etiket

RFID projeleri ile ilgili bir sırrımızı paylaşayım. Bir projenin başarılı olup olmamasını en çok etkileyen faktör RFID etiketleridir. Hatta bir projenin olup olmayacağını bile bazen etiket teknolojisi belirler. Proje senaryonuzda RFID etiketlerinin tek kullanımlı mı, çok kullanımlı mı olması kritik bir karardır. Bunun dışında aktif-pasif etiket kararı bütçenizi dramatik şekilde etkileyecektir. Hangi seviyede etiketleme yapacağınız ise (palet, koli, kutu, ürün seviyeleri) projenizin gerçekten fizibl olup olmayacağını belirleyebilir. Tüm bu nedenlerden dolayı projenizin ilk aşamasından itibaren etiket tip, model ve özelliklerini sahanızda sürekli deneyimlemeli ve en optimum RFID senaryonuzda bu kriteri gözetmelisiniz.

Efruz ÖZHÜSREV

Efruz ÖZHÜSREV

20 yıla yaklaşan yönetim, sistem analiz, ürün geliştirme ve yazılım deneyimi ile farklı sektörlerden firmaların dijital dönüşüm projelerine liderlik etmektedir. RFID, RTLS, Pick To Light, IoT ve Endüstri 4.0 çözümleri, özel yazılım ve entegrasyonlarla bilgi teknolojileri alanında optimize projeler ve sürdürülebilir çözümler sunar. LinkedIn'de izlemek için tıklayın.

All Posts By: Efruz ÖZHÜSREV
Best PRICES For RFID Products
Visit Altis Store now to purchase the most wanted products at affordable rates.