Teknoloji

RFID Etiket Seçimi

RFID Etiketi Seçimi

RFID Etiketi Seçimi 2501 1313 Altis

Bir RFID projesinin başlangıçta hedeflenen başarıya ulaşıp ulaşmamasını etkileyen çeşitli unsurlardan bahsedilebilir. 20 yıllık proje deneyimimize dayanarak bu faktörler arasında en önemli olanın doğru RFID etiketi seçimi olduğunu söyleyebiliriz.

Öyle ki bir RFID projesinin olup olmayacağı kimi zaman etiket teknolojisine bağlı olabilir. Projenizi planlarken şüphesiz pek çok karar almanız gerekir. RFID etiketi seçimi, RFID etiketlerinin özellikleri gereği zorlayıcı olabilir. Bu seçimi yaparken deneyimli uzmanlardan danışmanlık almanız önemlidir.

RFID etiketleri farklı kullanım alanları için çeşitli özelliklerde üretilir:

Örneğin seçeceğiniz RFID etiketinin tek kullanımlık mı yoksa çok kullanımlık mı olacağı kritik bir önem taşır.
Kullanım özelliğinin dışında aktif veya pasif RFID etiket seçimi proje bütçenizi etkileyen temel belirleyicilerden biri olacaktır.

Ürün, kutu, koli, paket gibi etiketleme yapacağınız seviyenin belirlenmesi, projenizin gerçekten uygulanabilir olup olmayacağını etkileyebilir.

Bu çerçevede, optimum RFID senaryonuzu sağlayabilmek için etiket seçiminin önemli bir kriter olduğunun altını çizmek isteriz. Projenizin ilk aşamasından itibaren etiket tip, model ve özelliklerini sahanızda sürekli deneyimlemeniz büyük önem taşır.

Bize ulaşın, uzman ekibimizin danışmanlığında hangi etiketi nerede kullanabileceğinizi birlikte değerlendirelim.

Barkod ve NF arasındaki Farklar

Barkod ve RFID Arasındaki Farklar

Barkod ve RFID Arasındaki Farklar 2501 1313 Efruz ÖZHÜSREV

Otomatik tanımlama sistemleri temelde veri akışınızı kolaylaştırarak verimliliğinizi artıran çeşitli teknolojiler kullanır. Tanımlama sistemleri arasında seçim yaparken karşınıza çıkacak iki önemli seçenek: Barkod ve RFID (Radio Frequency Identification) tanımlama sistemleridir.

Hangi sistemi kullanacağınızı seçerken öncelikle kriterlerinizi ve performansla ilgili hedeflerinizi net olarak belirlemeniz ve değerlendirmenizi kendi projenizin özelliklerine göre yapmanız gerekir.

RFID ve Barkod etiketlerinin avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Kullanım Yüzeyleri

Teknolojisi sebebiyle RFID etiketlerinin performansı takıldıkları yüzeyin özelliklerine göre değişir. Barkod etiketlerinde ise böyle bir bağımlılık yoktur.
Örneğin sıvı barındıran ambalajların veya metal yüzeylerin üzerindeki RFID etiketlerinin okunabilirliği kolay olmayacağı için özel çözümler geliştirmeniz gerekebilir. Barkod etiketlerinin performansı yapıştırıldığı yüzeyden bağımsız olduğu için bu tip bir durum yaşanmaz. Metal zemine veya sıvı içerikli malzeme üstüne uygulanmış bile olsa barkod çubukları fiziksel olarak okunabildiği sürece doğru çalışır. Barkod uygulanabilirliği açısından daha kolay ve sorunsuz bir teknolojidir.

Okuma Hızı

Bu konuda aynı anda pek çok etiketin milisaniyeler hızında okunmasını sağlayan RFID’nin daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Bir markette alışveriş yaparken kasadan geçen ürünlerdeki barkodların okunma hızını ele alırsak RFID bundan onlarca kat daha hızlı okuma olanağı sağlar. Uygulamanızın hız ihtiyacına göre; bir ya da birkaç barkod yerine onlarca hatta bazen yüzlerce RFID etiketinin eş zamanlı olarak okunabilmesi, RFID tercih etmek için güçlü bir sebeptir.

Görüş Alanı

Barkod tarayıcının barkod çubuklarını okuması zorunludur oysa RFID ‘de etiket ile anten arasında net bir görüş olması zorunlu değildir. Anten ve etiket arasında kağıt, ağaç, plastik veya başka pek çok türde malzeme bulunsa bile RFID etiketleri hızlı ve sorunsuz bir şekilde okunabilir. Örneğin; RFID ile bir koli içerisindeki birden fazla ürün birkaç saniye içinde okunabilirken barkod ile bunu sağlamak olanaksızdır. Bu ayırıcı özellik, projenizin ihtiyacına göre RFID tercihinizde belirleyici olabilir.

Okuma Mesafesi

RFID, barkoda göre çok daha uzun mesafelerde okumayı sağlayabilmesi açısından önemli bir üstünlüğe sahiptir. Tipine ve özelliklerine göre değişkenlik göstermekle birlikte pasif RFID etiketlerini on ve bazen yirmi metreden okunması sağlanabilir. Barkod sistemlerinde ise böyle bir mesafeden okuma yapmak neredeyse olanaksız denecek kadar güçtür.
Projenizde tanımlama sistemi olarak barkod mu, RFID mi tercih edeceğinizin kararını bu konuda deneyimli bir ekibin yönlendirmesiyle almanız başta maliyet olmak üzere pek çok açıdan avantaj sağlayacaktır.

Zamanınızı ve kaynaklarınızı verimli şekilde kullanarak en uygun çözümü seçmek için bize ulaşın. Onlarca projeyi başarıyla tamamlamış, konusunda uzman mühendislerimizin danışmanlığında hangi teknolojiyi nasıl kullanabileceğinizi birlikte değerlendirelim.

RFID teknolojisi nedir Soru Cevap Altis Teknoloji

RFID Nedir Soru-Cevap Serisi / 1

RFID Nedir Soru-Cevap Serisi / 1 2501 1313 Efruz ÖZHÜSREV

Otomatik Tanımlama Nedir?

Otomatik tanımlama; nesneleri belirlemeyi sağlayan teknolojilere verilen genel bir addır. Otomatik tanımlama genellikle otomatik veri toplama ile birlikte tanımlanır. Bu da varlıkları tanımlamak, onlar hakkında bilgi toplamak ve toplanan bu veriyi el ile saymadan bilgisayar sisteminde toplamak için kullanılır. Otomatik tanımlama sistemlerinin amacı verimliliği arttırmak, veri-giriş hatalarını azaltmak, personeli el ile yapılan sayma işleminin dışında daha kayda değer işlerde kullanmaktır. Otomatik tanımlama şemsiyesinin altına birçok teknoloji bulunmaktadır. Bunlar; barkodlar, akıllı kartlar, sesli tanımlama, bazı biyometrik teknolojiler (retina taraması), optik karakter tanımlama ve radyo frekanslı tanımlamadır.

RFID ve Barkod sistemleri Otomatik Tanımlama Teknolojilerindendir.

RFID Nedir?

Radio Frequency Identification (RFID) ya da “Radyo Frekanslı Tanımla” şeklinde Türkçeleştirilirse; canlıları ya da nesneleri radyo dalgaları ile tanımlamak için kullanılan teknolojilere verilen genel isimdir. Birçok tanımlama biçimi vardır ama en yayın olanı bir canlıyı ya da nesneyi tanımlayan bir antene bağlanmış mikroçip (ki buna RFID etiketi denir) içine kayıt edilebilecek diğer bilgiler de eklenerek tanımlama daha belirgin hale getirilebilir. Anten çipin tanım bilgisini bir okuyucuya iletilebilmesini sağlar. Okuyucu RFID etiketinden aldığı radyo dalgalarını dijital bilgiye dönüştürerek bilgisayar sistemine geçmesini sağlar ve bu da işe yarar bir hale gelir. 

RFID kullanmak barkod kullanmaktan daha mı iyidir?

RFID ve barkod iki farklı teknolojidir ve uygulamaları bazen benzerlik gösterse de farklıdır. En büyük fark; barkod “line-of-sight” teknolojisini kullanır. Bu da barkodu okumak zorunda olan bir tarayıcı gerektiren bir zorunluluk kılar. Bu yüzden kullanıcılar tarayıcıyı barkoda tutup okutmak zorundadır. RFID “line-of-sight” teknolojisine gerek duymaz. RFID etiketleri RFID okuyucunun menzilinde olduğu sürece okunabilir. Barkodların başka dezavantajları da vardır; eğer barkod etiketi kazara çizilir, darbe alır ya da yırtılırsa bir daha onu okumak imkansız hale gelir. Ayrıca standart barkodlar sadece üreticiyi ve ürünü tanımlar. Nesnenin kendisini tanımlamazlar. Yani taranan ürün hakkında detaylı bilgi vermezler. Bir süt kutusu üzerindeki barkodun diğer barkodlardan hiçbir farkı yoktur. Sütün son kullanma tarihini bu şekilde bilmeniz imkansızdır. RFID etiketleri tüm bu isteklere cevap verebilir.

RFID barkodun yerini alacak mı?

Böyle bir ihtimal görünmüyor. Barkodlar bazı görevler için verimli ve ucuz fakat RFID ve barkod etiketleri uzun yıllar beraber var olacaklar.

RFID yeni bir teknoloji mi?

RFID 1970’lerden beri var olan kendisini kanıtlamış bir teknoloji. Günümüze kadar pahalıydı ve kurumsal uygulamalarda çok kısıtlı kullanılıyordu. Fakat eğer RFID etiketleri yeteri kadar ucuz üretilebilirse barkodlar ile ilgili birçok problemi ortadan kaldırabilir. Radyo dalgaları metal-olmayan bir çok yüzeyin içinden geçerek yayılırlar. Bu yüzden bir paketin içindeki RFID etiketi rahatlıkla okunabilir ya da kötü hava şartlarından zarar görmemesi için korunmuş ürünlerin içindeki etiketler de rahatlıkla okunabilir. Etiketlerdeki mikroçip içerisinde saklanan seri numarası eşsizdir. Yani o numaranın dünyada başka bir eşi yoktur. Bu da ürün takip ve kontrol sistemlerini kaçınılmaz hale getirir.

Madem RFID bu kadar zamandır var ve çok iyi niye tüm şirketler bunu kullanmıyor?

Birçok firma avantajlarından faydalanmak için RFID’ye yatırım yapıyor zaten. Bu yatırımlar genellikle kapalı devre sistemlerden oluşuyordu (ürün ya da varlık şirket içinden çıkmıyordu). Çünkü bazı RFID sistemlerini kendilerine ait özel bir teknolojisi vardı. Yani A şirketi bir ürününe bir RFID etiketi yapıştırdı ise bu etiket B şirketi tarafından okunamıyordu. Çünkü aynı üretici tarafından üretilmiş RFID cihazlarını ve sistemini kullanmıyorlardı. Oysa son 10 yıldır uluslarlarası standartların iyice oturması sayesinde bu tip uyumsuzluklar artık yaşanmamaktadır. Bir başka neden ise maliyettir. Eğer bir şirket kendi bölgesi içerisinde ürün takibi yapıyorsa RFID etiketlerini defalarca kullanabilir. Fakat tedarik zincirinin açık olduğu bir sistemde etiketlerin ucuz olması gerekir çünkü paketin üzerine konan etiket bir daha kullanılmayacaktır.

RFID en çok hangi alanlarda kullanılıyor?

RFID kullanım alanları insanların hayal gücü ile sınırlıdır. Eskiden lojistik, perakende gibi sektörleri sayardık ancak artık sektör ve proje sayamıyoruz çünkü bizim bile aklımıza gelmeyen pek çok proje RFID ile gerçekleştirilebiliyor. Sky is the limit!

RFID’nin yararları nelerdir?

RFID teknolojisi süreç takibinden depo yerleşimine kadar pek çok alanda yararlı olmaktadır. Amaç idari hataların, barkod tarama sırasındaki işçilik kayıplarının, şirket içi hırsızlığın, sevkiyat hatalarının ve stok düzeylerinin azaltılmasıdır. Özellikle pandemi ile birlikte depo ve e-ticaret operasyonlarının yüksek volümlere ulaşmasından sonra operatörlerin hatasız ve daha hızlı işlem yapmaları çok kritik bir konu olmuştur. Gerçek zamanlı depo ve envanter kayıtlarına ulaşmanın en iyi yolu da şu anda RFID teknolojisini kullanmaktır.

Bir RFID sistemi nasıl çalışır?

Bir RFID sistemi antenli bir çipten yapılan etiket (tag), ve antenli bir okuyucudan (reader) oluşur. Okuyucu donanım elektromanyetik dalgalar yayar. Etiket anteni bu dalgaları almak için ayarlanmıştır. Pasif bir RFID etiketi, okuyucudan yayılan dalgaları algılar ve bunu mikroçipin devrelerini harekete geçirmek için kullanır. Mikroçip bu dalgalardaki dijital bilgiyi değiştirir ve okuyucuya geri gönderir. Bu konuda daha detaylı bilgi için tıklayın!

Dalga Frekansları neden önemlidir?

Radyoda farklı kanalları duymak için farklı frekanslar kullanırsınız. Tıpkı bunun gibi RFID etiket ve okuyucuları iletişim kurabilmek için aynı frekansa ayarlanmalıdır. RFID sistemleri çok sayıda farklı frekans kullanmakla beraber, en yaygın olanları düşük frekans (125 KHz civarı), yüksek frekans (13.56 MHz) ve çok yüksek frekans ya da UHF (860 – 960 MHz) dir. Ayrıca 2.45 GHz mikrodalgalar da bazı uygulamalarda kullanılmaktadır. Radyo dalgaları farklı frekanslarda farklı olduklarından, uygulama için uygun frekansın seçilmesi gereklidir. Son yıllarda mikrodalganın da üstünde UWB (Ultra Wide Band- Ultra Geniş Band) frekanslarda çalışan RTLS etiketleri de piyasada bulunmaktadır. Hangi frekansta ne tip bir etiket ihtiyacınız var öğrenmek istiyorsanız buraya tıklayın!

En düşüğünden en yükseğine radyo dalgaları frekansları

Hangi dalga frekansının sistemime uygun olduğunu nasıl anlayacağım?

Frekanslar farklı karakteristiklere sahiptir. Örneğin düşük frekanslı etiketler daha az güç kullanırlar ve metal olmayan cisimleri algılamada daha iyidirler. Meyve gibi yüksek su içeren cisimlerde idealdirler, ancak okuma kapasiteleri düşüktür (Azami 30-50 santimetre). Yüksek frekanslı etiketler metal cisimlerde daha iyidirler ve su içeren cisimler için de kullanılabilirler. 1 metreden çok rahat okuyabilirler. UHF frekansı daha yüksek okuma kapasitesine sahiptir ve düşük ve yüksek frekanslara göre veri aktarımını daha hızlı yaparlar. Ancak çok fazla güç kullanırlar ve cisimle direkt temas kurmalıdırlar. Bu yüzden etiket ile okuyucu arasında net bir iletişim yolu olmalıdır. UHF frekanslı etiketler bir deponun kapısından girişi yapılan kutuların taranması için daha iyidir. Uygulamanız için doğru frekansı seçebilmek için bir danışman ya da sistem entegratörü ile çalışmanızı tavsiye ederiz.

Düşük Frekans (LF) sistemler genelde 125 KHZ olarak üretilmektedir.

13.56 MHZ yüksek frekans olarak tanımlanmaktadır.

RFID sistemlerinde UHF olarak tanımlanan dalga frekansı 868 MHZ’ye denk gelmektedir.

RFID sensörlerle de kullanılabilir mi?

Evet. Bazı şirketler sıcaklık, hareket, radyasyon ölçen sensörlerle RFID etiketlerini birlikte kullanıyorlar. Bazı RFID etiketleri tedarik zincirinizde hareket eden kutularınızın uygun sıcaklıkta olup olmadığı konusunda size bilgi verebilir. Gıda zincirinde sıcaklık ve nem gibi verileri içinde saklayan RFID etiketleri artık yaygın şekilde kullanılmaktadır. Yine elektriksel risklerin olmaması gereken (kıvılcım, elektrik atlaması vb. risklerin olmaması nedeniyle) pasif RFID etiketlerinde de bazı sensörler kullanılmaktadır. Uzay ve uçak-havacılık sektöründe bu tip sensörlü pasif RFID etiketleri yaygınlaşmıştır.

Bir RFID Etiketine ne kadar bilgi yükleyebilirim?

Uygulama ve RFID tedarikçinize göre değişmekle birlikte, tipik olarak RFID etiketi 2 KB’tan fazla bilgi alamaz. Ancak üzerinde bulunduğu cisim hakkında basit bilgileri kaydetmek için yeterlidir. Şirketler genelde 96 bit seri numarası alabilen basit etiketler kullanırlar. Bu basit etiketlerin hem üretimi kolaydır hem de ürünün paketi ile birlikte atılabilirler. Son yıllarda pasif RFID çip üreticileri ihtiyaca göre EPC Class 1 Gen2 (v2 dahil) protokolüne uyumlu olacak şekilde çok daha yüksek kapasiteli çipler üretmeye başlamışlardır.

Sadece okunabilen ve hem okunup hem yazılabilen RFID etiketleri arasındaki fark nedir?

RFID etiketlerindeki mikroçipler 3 çeşittir: Sadece okunabilen, hem okunup hem yazılabilen, bir kez yazılıp bir çok kez okunabilen (WORM – Write Once Read Many). Yazılabilme özelliği olan etiketlere, okuyucu kapsam alanındayken yeni bilgi ekleyebilir ya da bilgileri değiştirebilirsiniz. Bu etiketlerdeki seri numaraları değiştirilemez. Sadece okunabilen etiketler veriyi üretim boyunca saklarlar.

Pasif ve aktif RFID etiketleri arasındaki fark nedir?

Aktif RFID etiketleri bir verici ve bir güç kaynağına sahiptir. Güç kaynağı mikroçipin devrelerini harekete geçirerek, okuyucuya (reader) sinyal gönderilmesini sağlar (Cep telefonunun baz istasyonuna sinyal göndermesi gibi). Pasif etiketler güç kaynağına sahip değildir. Elektromanyetik dalgalar göndererek etiketin antenini uyaran okuyucudan güç alırlar. Yarı pasif etiketler ise çipin devrelerini harekete geçirmek için güç kaynağı kullanırken, iletişim kurmak için okuyucudan uyarı alırlar. Aktif ve yarı pasif etiketler uzun aralıklarla takip edilmesi gereken tren vagonları gibi yüksek değerli varlıklar için kullanılırlar, ancak pasif etiketlerden daha pahalıdırlar ve düşük değerli varlıklarda kullanılamazlar. Bugün aktif etiketleri daha ucuza mal etmek için çalışmalar yapan firmalar bulunmaktadır. Son kullanıcılar 1 milyon ve daha fazla etiket için maliyeti 15 dolar centten daha düşük olan pasif etiketleri tercih etmektedir.

Aktif, Pasif ve Yarı Aktif RFID Etiketleri

Tipik bir RFID etiketinin okunma mesafesi nedir?

Aslında tipik bir RFID etiketi denebilecek bir çeşit yoktur ve pasif etiketlerin okunma mesafesi birçok etkene bağlıdır: Operasyonun sıklığı, okuyucunun gücü, diğer RF araçlarıyla çakışma vs. Genelde düşük frekanslı etiketler 0.33 m ve daha az uzaklıktan okunabilir. Yüksek frekanslı etiketler 1 m’den, UHF etiketler ise 3 – 12 metreden okunabilir. Daha büyük uzaklıklar gerektiğinde, aktif etiketler güç kaynağı kullanarak 100 m ve daha fazlasını destekleyebilir.

RFID etiketi çarpışması nedir?

Aynı anda birden fazla etiket okuyucuya sinyal gönderdiği zaman meydana gelir. Üreticiler etiketin okuyucuya tek bir anda cevap vermesi için değişik sistemler geliştiriyorlar. Bu sistemler etiketleri tekilleştiren algoritmaları içerir. Her etiket saniyenin binde birinde okunduğu için, eş zamanlı okunuyorlarmış gibi görünür.

Enerji toplama nedir?

Çoğu pasif RFID etiketi okuyucudan gelen dalgaları geri yansıtır. Enerji toplama, okuyucudan gelen enerjinin bir an için tutulması ve farklı frekansta okuyucuya geri gönderilmesi tekniğidir. Bu teknik pasif etiketlerin performansını önemli ölçüde arttırabilir.

Çipsiz RFID etiketi nedir?

Çipsiz RFID, data aktarımı için radyo frekanslarını kullanan fakat silikon bir mikroçipte seri numarası bulundurmayan sistemlere verilen isimdir. Bazı çipsiz etiketler silikon mikroçipler yerine plastik ya da iletken polimerler bulundururlar. Diğer çipsiz etiketler ise kendilerine yönelen radyo dalgalarının bir kısmını geri yansıtan maddeler bulundururlar. Bir bilgisayar bu geri yönlendirilen dalgaları algılar ve etiketli objeyi tanımlamak için bir parmak izi gibi kullanır. Şirketler bazı gizli dökümanların kopyalanmasını önlemek için radyo frekanslarını yansıtan fiberleri kağıda gömme çalışmaları yapmaktadır. Bu fiberleri kullanan çipsiz etiketler tedarik zinciri kullanımlarında bir dezavantaja sahiptir. Bir anda sadece tek bir tag okunabilir.

RFID metal ve sıvı ortamlarda kullanılamıyor diye duydum. Bu teneke ve sıvı nesnelerin takibinde RFID kullanamayacağım anlamına mı geliyor?

Hayır. Radyo dalgaları çok yüksek frekanslarda metalde seker ve su tarafından emilir. Bu metal veya yüksek su içeren ürünlerin takibinde problem yaratır, ancak iyi bir sistem tasarımı ve mühendislik çalışması bu problemi ortadan kaldırabilir. Düşük ve yüksek frekanslardaki etiketler su içeren ve metal olan ürünlerde daha iyi sonuç verirler. Aslında metal otomotiv parçalarının takibi için düşük frekanslı RFID etiketlerinin kullanıldığı uygulamalar vardır. Özellikle metal ortamlardaki projeleriniz için özel ürünler seçmelisiniz. Bu konuda sizlere en iyi ve güncel bilgiyi verebilecek sayfaya buradan ulaşın!

RFID etiketler metal ortamlardan yansıma, sıvı ortamlarda soğrulma nedeniyle verimli çalışmayabilirler.

Aktif okuyucu nedir?

Aktif okuyucu farklı frekanslar ya da okuyucu ile iletişim kurmak için farklı teknikler kullanan etiketleri okuyabilen okuyuculardır.

Akıllı ve ilkel okuyucu nedir?

Bu terimler genel olmamakla birlikte, çoğu kişi değişik protokolleri çalıştırmanın yanında datayı süzebilen ve uygulamayı çalıştırabilen okuyucular için akıllı okuyucu kavramını kullanır. Gerçekte bu etiketlerle iletişim kurabilen bir bilgisayardır. İlkel okuyucu ise aksine sadece bir frekansı ve protokolü kullanan tek tip etiketi okuyabilen basit bir cihazdır. Bu tip bir okuyucu datayı süzemez ve etiket bilgisini tutamaz.

Okuyucu çarpışması nedir?

RFID ile ilgili bir problem bir okuyucudan gelen sinyalin diğerinden gelen ile karışmasıdır. Buna okuyucu çarpışması denir. Bu problemi çözmenin bir yolu zamanı birçok geçiş için bölmektir. Bu basit olarak okuyucuların farklı zamanlarda etiket ile iletişim kurmasıdır. Bu birbirleri ile çatışmalarını engeller. Ancak bu aynı zamanda iki okuyucunun çakıştığı bir yerde bir RFID etiketinin iki defa okunması anlamına da gelebilir. Bu yüzden sistem, bir etiket bir okuyucu tarafından okunduğu zaman diğer okuyucunun tekrar okumaması şeklinde kurulmalıdır. En doğru okuyucuyu seçmek için bu sayfadan bilgi alabilirsiniz.

Yoğun okuyucu modu (dense reader mode) nedir?

Birbirine yakın konumda birden fazla okuyucu kullanıldığında, birbirleriyle çakışmalarını önlemek için kullanılan moddur. Okuyucular belli frekans aralığında farklı kanallar arasında sekerler (Örneğin Amerika’da 902 MHz ile 928 MHz arasında) ve bir kanalı kullanmadan önce bir sinyali algılayabilirler. Eğer diğer okuyucunun kanalı kullandığını algılarlarsa, bu okuyucu ile çakışmamak için diğer kanala geçerler.

RFID sağlığa zararlı mıdır?

RFID cihazlarının sağlığa zararlı olup olmadığı konusu etiket ve antenler ile ilgili, okuyucuların ürettiği çıkış güçleri ile ilgilidir. Bu bağlamda, pasif ya da aktif herhangi bir etiketin yüklendiği zaman yaymış olduğu enerji insan sağlığı için zararlı kabul edilmemektedir. Ancak, okuyucular için dünya üzerinde bazı standartlar vardır. Ülkemizde de Telekomünikasyon Kurumu’nun regüle ettiği bazı kurallar dahilinde okuyucuların güçleri belli seviyelerde olmalıdır. Örneğin, şu anda Avrupa ve ülkemizde satılmakta olan ve ETSI 302-208 standartlarına uygun üretilmiş UHF okuyucuları 2W’ye kadar güç üretmektedirler. Bu sınır, Avrupalı karar vericiler için güvenlik sınırları dahilindedir. İnsan sağlığı için en uygunu, antenlere yakın olması gereken bir insanın bu cihazlara 25-30 cm’den daha yakın olmamasıdır. Bu mesafe otoritelerce UHF için güvenli bir mesafe sayılmaktadır.

UHF, HF, Mikrodalga. Bu terimlerden bir şey anlamıyorum. Bana hangi teknoloji ve frekans uygundur?

Bu tamamen projenize göre alınması gereken bir karardır. Projenizde takip etmek istediğiniz ürünlerin cinsi, hareket hızları, okunma mesafeleri ve daha onlarca kriter düşünülmelidir. Bu noktada, size projeniz ile ilgili en uygun çözümü ve teknolojiyi ekibimiz sunacaktır. Hemen bize ulaşın!

RFID Nelerden Oluşur Altis Teknoloji

RFID Nelerden Oluşur?

RFID Nelerden Oluşur? 405 212 Efruz ÖZHÜSREV

RFID teknolojisi temelde üç bileşenden oluşur;

 • RFID Okuyucular
 • RFID Antenler
 • RFID Etiketler

Ancak bu üç bileşen yazılım ve sistem entegrasyonu olmadan pek bir işe yaramaz. O nedenle sağlıklı bir RFID projesinde yukarıdaki üç bileşen ne kadar önemliyse, yazılım ve sistemlerin entegrasyonu da bir o kadar önemlidir.

RFID'nin Temel Bileşenleri

RFID Okuyucu, RFID Etiket, RFID Anten ve diğer bileşenler

RFID Okuyucular

RFID okuyucular en temelde farklı frekanslara göre farklı teknolojilerle üretilirler. Bunlar LF, HF, UHF okuyucular olarak sayılabilirler. LF ve HF okuyucular pasif RFID etiketleri tanımlamak için kullanılırken, UHF RFID okuyucular pasif ve yarı aktif (BAP-Battery Assisted Passive) etiketleri okuyabilirler. Bluetooth ve UWB frekanslarında çalışan etiketlerin okunması için yine aslında bir etiket olan cihaz yeterli olabilir. Bu nedenle aktif ile mikrodalga ve üzerinde çalışan etiketleri okumak için kullanılan cihazlara genelde okuyucu denmez. Sabit RFID okuyucular dışında bir de el terminali (mobil RFID okuyucular) vardır. Bunlar daha kısa mesafeden okuma yapabilen ancak özellikle depo, fabrika üretim sahaları gibi operatörlerin hareket halinde olduğu yerlerde yaygın şekilde kullanılır. Dünyada pek çok RFID okuyucu marka bulunmaktadır. RFID okuyucu alternatifleri için tıklayın!

RFID Etiketler

Bu sayfalarda pek çok defa anlatacağımız üzere RFID etiketleri enerji kaynaklarına göre ikiye ayrılırlar;

 • Pasif RFID Etiketleri
  Uzun uzun yazmaya gerek yok. Pil ile çalışmayan RFID etiketlerine pasif RFID etiketi denmektedir. Çok karıştırılan bir konuyu hatırlatmak gerekir; pasif RFID etiketinin çipinin kodlanması ile ilgisi yoktur. 10-15 metrelerden okunabilirler. Trafikteki araçların camlarında kullanılan HGS etiketleri en güzel örnektir.
 • Aktif RFID Etiketleri
  Kısa yoldan izah etmek gerekirse üzerinde pil olan, pil ile çalışan RFID etiketlerine aktif RFID etiketleri denmektedir. Daha uzun mesafeden okunabilirler (100+ metre) ancak üzerindeki pilinin bitmesi gibi bir sorunları vardır. Ayrıca pahalıdırlar. Araçlarda kullandığımız OGS etiketleri en güzel örnektir.
  Projenize en uygun etiketi seçmek için tıklayın!

RFID Antenler

RFID okuyuculara takılan ve genelde 3-5 metrelik kablolar ile tedarik edilen pasif cihazlardır. Genelde bir RFID okuyucuya 2 ya da 4 adet anten takılabilir. Bazı RFID okuyucuları 8 portlu olabilir, bu durumda 8 adet anten takılabilir ya da ek donanımlarla daha fazla anteni RFID okuyuculara takmak mümkün olabilir.

Piyasada genel olarak lineer ya da dairesel antenler bulunmaktadır. RFID anten ürünlerimizin detaylarını incelemek ve online sipariş vermek için şimdi tıklayın.

İhtiyaç duyduğunuz en uygun antenin ne olduğunu bilmiyorsanız bize danışabilirsiniz.

RFID bileşenleri kadar RFID kavramının da ne olduğunu öğrenmek isterseniz bu yazımızı okuyabilirsiniz.

BAP RFID Etiketleri

BAP RFID Etiketleri Nedir ve Neden Tutmadı?

BAP RFID Etiketleri Nedir ve Neden Tutmadı? 405 212 Efruz ÖZHÜSREV

BAP Etiket nedir önce açıklayalım.

Bazen Yarı-Pasif veya Yarı-Aktif olarak adlandırılan Pil Destekli Pasif (BAP) etiketleri, esasen dahili bir pile sahip pasif RFID etiketleridir. Bu etiketler yanıt vermeden önce bir RFID okuyucusundan bir sinyal beklediğinden, aktif transponder etiketlerine benzer şekilde çalışırlar. Bir BAP etiketi, bir RFID okuyucudan bir RF sinyali aldığında, dahili pil açılır ve daha sonra etiketin ilgili bilgileriyle modüle edilen entegre devreye (IC) güç sağlar. Daha sonra okuma bölgesindeki RFID okuyucuya geri saçılır veya bir sinyal gönderir.

Etiket, ideal bir ayarda yaklaşık 10 metreye kadar değişen geleneksel pasif RFID etiketlerinden çok daha uzağa sinyali göndermek için pilini kullanır. Pasif bir etiketten daha geniş bir menzile sahip olduğundan (ve tipik olarak pasif bir etiketten daha pahalıdır), ancak aktif bir RFID etiketi kadar geniş bir menzile sahip olmadığından (ve tipik olarak aktif bir etiketten daha ucuzdur), “arttırılmış menzile sahip gelişmiş pasif RFID etiketi” olarak kabul edilebilir.

Son 15 yılda bu teknoloji ile üretilen pek çok etiket oldu. Büyük üreticiler de dahil olmak üzere farklı pil teknolojileri ile donatılan bu etiketler UHF pasif RFID dünyasının kadim standardı sayılan EPC Class 1 Gen 2 protokolüne uygun çiplere sahiplerdi. Böylece pilleri bitse de (ya da uzaktan okutulmaya ihtiyaç duyulmayan uygulamalarda) standart UHF RFID okuyucuları ile okunabileceklerdi. Özellikle ST Microelectronic firması Class 1 Gen 2 protokolüne uyumlu BAP çipleri üretimine ağırlık verdi.

Teoride çok parlak ve gelecek vaad eden bir çözüm olsa da problemler yaşanmadı değil. Örneğin Alien marka okuyucularla istenilen okuma performansı elde edilemedi (10 metreleri ancak buluyordu). Impinj marka okuyucularla ise 20 metrelere çıktığında hepimiz pek bir sevinmiştik. Fakat BAP etiketler asıl vaatlerini Zebra-Motorola marka okuyucularla yerine getirebiliyorlardı. Bu okuyucularla BAP etiketin okuma mesafeleri 100 metrelere ulaşmıştı.

Zaten BAP etiketlerle ilgili temel sorun da buydu. Okuyucular arası uyumsuzluk (aslında konu jenerik olmayan EPC Class 1 Gen 2 komutlarından kaynaklanıyordu ve bazı okuyucu üreticileri bu özel komutları sistemlerine gömmedikleri için BAP etiketleri aktive edemiyorlardı) yüzünden biz RFID sistem entegratörleri BAP etiketlere sıcak bakmadık.

Fiyat olarak BAP etiketleri tam aktif RFID etiketlerinden ucuz olsa da, pasif RFID etiket müşterisi için hala yüksek kabul edilmektedir. Aktif RFID etiketine bütçe ayırabilen müşteri zaten BAP’ı tercih etmediği için bu teknolojiye sahip etiketler zamanla tercih edilmemeye başlanmıştır.

BAP etiket üretimi konusunda ısrarını sürdüren son firmalardan biri de Confidex idi. Confidex Survivor B BAP etiketini uzunca bir süre üretti ancak firma Aralık 2021 başında aldığı bir kararla BAP etiket üretiminden tamamen çıktı. Bu aşamada Uzak Doğulu bir kaç firma dışında reputasyonu yüksek BAP etiket üreticisi firma kalmadı denebilir.

Confidex RFID Etiketi

BAP RFID Etiketi

Confidex’in bu ürünü yerine Viking serisi ürünlerini tavsiye ediyoruz. Bluetooth Beacon teknolojisi kullanan bu etiketler hem standart hem de ultra endüstriyel olmak üzere iki ana ürün kategorisinde üretilmekte ve 5+ yıl pil ömrüne sahipler. En uygun fiyatla bu ürünlerden almak için Altis Store üzerinden online siparişinizi verebilirsiniz.

Benim kafam karıştı, RFID teknolojisi hakkında biraz daha detaylı bilgi almak istiyorum diyorsanız, lütfen RFID Nedir? yazımızı okumak için tıklayın!

RFID Nedir Altis Teknoloji

RFID Nedir?

RFID Nedir? 405 212 Efruz ÖZHÜSREV

RFID Nedir? Nasıl Tanımlanır?

RFID kısaca verileri aktarmak için radyo frekansı dalgalarının kablosuz temassız kullanımıdır diyebiliriz.  İngilizce Radia Frequency Identification (Radyo Frekansı Tanımlama)’nın kısaltması olan RFID sistemleri genellikle bir RFID okuyucu, RFID etiketleri ve antenlerden oluşur.

RFID Nasıl Çalışır?

Öğeleri RFID etiketleriyle etiketlemek, kullanıcıların envanteri ve varlıkları otomatik ve benzersiz bir şekilde tanımlamasına ve izlemesine olanak tanır. RFID, etiketlerin görüş alanı olmadan okunmasına izin vererek ve RFID tipine bağlı olarak birkaç santimetre ile 20+ metrenin üzerinde bir okuma aralığına sahip olarak otomatik kimlik teknolojisini bir sonraki seviyeye taşır.

RFID, II. Dünya Savaşı’nda uçakları dost veya düşman olarak tanımlamaya yönelik ilk uygulamasından çok yol kat etti. Tabii ki, teknoloji yıldan yıla gelişmeye devam etmekle kalmıyor, aynı zamanda bir RFID sistemini uygulama ve kullanma maliyeti azalmaya devam ederek RFID’yi daha uygun maliyetli ve verimli hale getiriyor.

RFID Türleri

Elektromanyetik Spektrum içinde, RFID iletimleri için kullanılan üç ana frekans aralığı vardır. Bunlar; Düşük Frekans, Yüksek Frekans ve Ultra Yüksek Frekans.

Düşük Frekanslı RFID Sistemleri

Genel Frekans Aralığı: 30 – 300 kHz
Birincil Frekans Aralığı: 125 – 134 kHz
Okuma Aralığı: Temas – 10 Santimetre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 0,15 ABD Doları – 5,00 ABD Doları

Uygulamalar: Hayvan Takibi, Erişim Kontrolü, Araba Anahtarlığı, Yüksek Hacimli Sıvı ve Metal Uygulamaları
Artıları: Sıvılar ve Metaller, Global Standartlar yakınında iyi çalışır
Eksileri: Çok Kısa Okuma Menzili, Sınırlı Bellek Miktarı, Düşük Veri İletim Hızı, Yüksek Üretim Maliyeti

Proximity de denen 10 santimetreyi geçmeyen LF RFID Sistemleri

Düşük Frekans (LF) sistemler genelde 125 KHZ olarak üretilmektedir.

Yüksek Frekans RFID Sistemleri

Birincil Frekans Aralığı: 13.56 MHz
Okuma Mesafesi: Yakın Temas – 30 Santimetre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 0,10 – 10,00 ABD Doları

Uygulamalar: DVD Kioskları, Kütüphane Kitapları, Kişisel Kimlik Kartları, Poker/Oyun Çipleri, NFC Uygulamaları
Artıları: NFC Global Protokolleri, Daha Büyük Bellek Seçenekleri, Global Standartlar
Eksileri: Kısa Okuma Aralığı, Düşük Veri İletim Hızı

RFID nedir Yüksek Frekans 13.56 MHZ HF RFID Sistemleri

13.56 MHZ yüksek frekans olarak tanımlanmaktadır.

Ultra Yüksek Frekanslı RFID Sistemleri

Genel Frekans Aralığı: 300 – 3000 MHz
Birincil Frekans Aralıkları: 433 MHz, 860 – 960 MHz

Ultra Yüksek Frekans UHF olarak tanımlanmaktadır

RFID sistemlerinde UHF olarak tanımlanan dalga frekansı 868 MHZ’ye denk gelmektedir.

Ultra Yüksek Frekans aralığında bulunan iki tür RFID vardır: Aktif RFID ve Pasif RFID

Birincil Frekans Aralığı: 433 MHz, (2.45 GHz kullanabilir – Ultra Yüksek Frekans Aralığı altında)
Okuma Aralığı: 30 – 100+ Metre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 25,00 ABD Doları – 50,00 ABD Doları

Uygulamalar: Araç Takibi, Oto İmalatı, Madencilik, İnşaat, Varlık Takibi
Artıları: Çok Uzun Okuma Menzili, Daha Düşük Altyapı Maliyeti (Pasif RFID’ye kıyasla), Büyük Bellek Kapasitesi, Yüksek Veri İletim Hızları
Eksileri: Etiket Başına Yüksek Maliyet, Nakliye Kısıtlamaları (pillerden dolayı), Karmaşık Yazılım İhtiyacı, Metal ve Sıvılardan Yüksek Girişim; Birkaç Küresel Standart

Aktif ve pasif RFID etiketleri dışında bir de BAP olarak tanımlanan yarı aktif ya da yarı pasif RFID etiketleri de bulunmaktadır. BAP etiketler için detaylı bilgiyi bu linkten edinebilirsiniz.

Pasif RFID

Birincil Frekans Aralıkları: 860 – 960 MHz
Okuma Mesafesi: Yakın Temas – 25 Metre
Etiket Başına Ortalama Maliyet: 0,09 ABD Doları – 20,00 ABD Doları

Uygulamalar: Tedarik Zinciri Takibi, İmalat, İlaç, Elektronik Geçiş Ücreti, Envanter Takibi, Yarış Zamanlaması, Varlık Takibi
Artıları: Uzun Okuma Menzili, Etiket Başına Düşük Maliyet, Çok Çeşitli Etiket Boyutları ve Şekilleri, Küresel Standartlar, Yüksek Veri İletim Hızları
Eksileri: Yüksek Ekipman Maliyetleri, Orta Bellek Kapasitesi, Metal ve Sıvılardan Yüksek Girişim

Pasif RFID’nin Birincil Alt Kümeleri

Göreceli olarak geniş 860 – 960 MHz aralığı, UHF Pasif RFID için ‘Küresel Standart’ olarak kabul edilmektedir; ancak, geç benimsenmesi, aralığın ayrıca iki temel alt gruba ayrılmasına yol açtı – 865 – 868 MHz ve 902 – 928 MHz.

865 – 868 MHz – ETSI

Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI), Avrupa’da Radyo Dalgaları da dahil olmak üzere birden çok kanal üzerinden iletişim için ülke çapında standartları belirleyen ve destekleyen yönetim organıdır. ETSI yönetmeliklerine göre, RFID ekipmanı ve etiketlerinin yalnızca 865 – 868 MHz gibi daha küçük frekans aralığında iletişim kurmasına izin verilir, çünkü diğer radyo iletişim türleri daha geniş 860 – 960 MHz aralığının alt kümelerine tahsis edilmiştir. Güzel ülkemiz de bu regülasyona tabidir.

ETSI, Avrupa için standartları belirlediğinden, ancak etiket ve ekipman satın alırken, standarda ETSI veya Avrupa’yı ifade eden AB denilebilir.

902 – 928 MHz – FCC

Federal İletişim Komisyonu (FCC), Amerika Birleşik Devletleri’nde Radyo Dalgaları da dahil olmak üzere birden çok kanal aracılığıyla ülke çapında iletişim standartlarını belirleyen ve destekleyen yönetim organıdır. FCC yönetmelikleri, RFID etiketlerinin ve ekipmanının yalnızca 902 – 928 MHz arasında çalışabileceğini belirtir, çünkü Avrupa gibi, diğer iletişim türleri daha geniş 860 – 960 MHz aralığının kalan bölümlerine tahsis edilmiştir.

FCC sertifikalı veya Kuzey Amerika Frekans Aralığında veya NA’da bulunan RFID Ekipmanları veya Etiketleri, Kuzey Amerika’da kullanılabilir.

RFID Frekansları Tablosu

RFID Sinyallerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Ek Olarak;

Hem ETSI hem de FCC onaylanan ilk büyük standartlar olduğundan, birçok ülke ya birini ya da diğerini benimsedi ya da her iki frekans aralığının bir alt kümesinde kendi standartlarını oluşturdu. Mesela, Arjantin 902 – 928 MHz FCC aralığını benimsemeyi tercih ederken, komşumuz Ermenistan ETSI aralığı içinde kendi daha küçük 865.6 – 867.6 MHz bandını uygulamayı seçti.

FCC ve ETSI gibi bölgesel düzenlemeler tipik olarak frekans aralıkları kullanılarak tartışılsa da, yayılan güç miktarı (ERP veya EIRP) gibi her ülkenin düzenlediği başka özellikler vardır. Bazı ülkeler daha katıdır ve RFID’nin nerede kullanılabileceğini, kullanılması gereken frekans “atlama” miktarını veya RFID kullanmak için bir lisans gerektiğini düzenler. Ülkemizde bu teknolojinin kullanımı ile ilgili standartları Telekomünikasyon Kurumu belirler. Dolayısı ile ilgili ürünlerin ithalatı, kurulumu ve devreye alınması gibi işlemlerde otorite olarak ihtiyaç duyulan izinlerin TK’dan alınması gerekebilir.

*Her bölge kendi bölgesel çalışma frekansına ihtiyaç duyar, sizinkini bulmak için bize ulaşın.

Gıda Tedarik Zinciri Nasıl Optimize Edilir altis teknoloji

Gıda Tedarik Zinciri Nasıl Optimize Edilir?

Gıda Tedarik Zinciri Nasıl Optimize Edilir? 405 212 Efruz ÖZHÜSREV

Modern hayat ve eğitim seviyesinin artması ile birlikte daha fazla tüketici, tükettikleri lezzetli yiyeceklerin yemek tabaklarına nasıl ulaştığı konusunda bilgi talep edebiliyor.

Tüketicilere gıda sağlayan işletmelerin de dikkate alması gereken çok şey var. Her çiftçi, gıda işletmecisi ve satıcı, bir tür gıda yönetiminden sorumludur. Teslimatı organize etmek, tedarikçileri ayarlamak ve gıda maliyetlerini hesaplamak, tedarik zinciri sürecinin bir parçasıdır.

Ancak son zamanlarda özellikle ülkemizde gıda maliyetlerinin artması nedeniyle, bu süreçlerin detayları hemen herkes tarafından derinlemesine merak edilmeye başlandı. Bilemiyorum, belki de, en azından ülkemiz için, tarlada 1 lira olan domatesin neden markette 20 lira olduğu konusu, gıda güvenliğinden daha önemli. Öyle ya da böyle, bu süreçleri doğru şekilde izlenebilir hale getirmek hepimiz için önemli olmaya başladı.

Gıda tedarik zinciri, bir gıda maddesinin çiftlikten sofraya kadar her temas noktasını içerdiğinden karmaşıktır. İlgili gıda türüne bağlı olarak, süreçte çiftlik, işleme, dağıtım ve perakendeci gibi birden fazla aşama olabilir. İşte bu sürecin karşılaştığı birkaç zorluk ve gıda tedarik zincirini optimize etmenin beş yolu hakkında bilmeniz gerekenler.

Gıda Tedarik Zinciri ve RFID

Gıda Tedarik Zincirleriyle İlgili Temel Zorluklar

Gıda tedarik zinciri, hem yerel hem de küresel ölçekte gıda güvenliğini ve sürdürülebilirliğini koruyan ayrıntılı bir üretim sistemidir. Çoğu insan gıda kaynaklarını hafife alsa da, bozulma, kıtlık ve fiyat artışları gibi nedenlerle bozulabilecek hassas bir denge söz konusudur. Gıda tedarik zincirlerinin karşılaştığı ana zorluklardan bazıları şunlardır:

 1. İşçilik ve Çiftlik Kıtlıkları
  Gıda tedarik zincirindeki en önemli ve ilk adım tarımsal düzeyde gerçekleşir. Çoğu çiftçilik operasyonu, ülkemiz ve dünyada artan maliyetler nedeniyle ciddi sürdürülebilir riskleri taşımaktadır. Bunun dışında çeşitli düzenlemeler ve kısıtlamalar, çiftliklerin ve işleme tesislerinin çalışmasını daha maliyetli ve zorlu hale getirdi.
 2. Artan Düzenlemeler
  Düzenlemelerden bahsetmişken, işçileri ve tüketicileri korumak için daha fazla kural getirildi. Aynı zamanda, bu kurallardan bazıları tedarik zincirinde engellere neden oluyor. Örneğin, sürücülerin çalışma saatlerini kaydetmesini gerektiren düzenlemeler, fiyatların artmasına ve teslimat gecikmelerine yol açmıştır. Ama daha da önemlisi, ülkemizdeki akaryakıt fiyatlarının artık uçuyor durumda olması, kamyon ve çekicilerin geçişi çok pahalı olan özel otoyollardan gitmesi zorunluluğu, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ilgili personelin sosyal ve idari maliyetlerinin artması (aslında normale gelmesi) gibi ülkemize özel nedenler konuyu iyice karıştırmakta.
 3. Paydaşlar Arasında Zayıf İletişim
  Gıda sistemi ve tedarik zinciri parçalı olduğundan, katılımcıların kendi lojistik ve bilgi sistemleri vardır. Bu, veri paylaşımını ve iletişimi zorlaştırır, bu da gecikmelere ve gıda bozulmasına neden olabilir.
 4. Envanter Yönetimi
  Tedarik zinciri katılımcıları arasında görünürlük eksikliği, bakkallar ve restoranlar için birçok soruna neden oldu. Gerçek zamanlı bir envanter görünümü olmadan, bu işletmeler, gıda bozulmasına, müşteri memnuniyetsizliğine ve marka itibarının zedelenmesine neden olarak envanterin altında veya fazla sipariş veriyor olmaktalar.
 5. İsraf
  Belki ne alaka diyeceksiniz ancak öyle istatistikler geliyor ki önümüze bazen inanmak mümkün olmuyor. Açık büfe yaklaşımı zaten ülkemiz için tam bir baş belası. Bunun dışında işletmelerin nasıl olsa parasını tahsil ediyoruz diyerek konforlu şekilde israfa kaçması, tüketicilerin de gereğinden fazla doldurdukları tabakları bitiremeyip israfa neden olmaları çok acı. Düşünsenize milyonlarca yıllık insanlık tarihinin ilk defa bu döneminde insanlar açlıktan daha çok tokluktan dolayı sağlık sorunları yaşıyorlar ve dahi hayatlarını kaybediyorlar.

Gıda Tedarik Zincirini Optimize Etmenin Yolları

Doğru tedarik zinciri yönetimi, gıda ürünlerinin istenilen yerlere zamanında ulaşmasını sağlar. Ayrıca bozulma, kontaminasyon ve gıda kaynaklı hastalıklar gibi potansiyel sorunları tüketicileri etkilemeden önce önlemeye ve belirlemeye yardımcı olur. Olumlu bir müşteri deneyimi sunabilmeniz ve genel olarak daha iyi sonuçlar elde edebilmeniz için gıda tedarik zincirini optimize etmenin birkaç yolu vardır.

 1. Tedarikçileri Değerlendirin ve Denetleyin
  Şirketiniz gıdayı üretmiyor, işliyor ve taşıyorsa, güvendiğiniz tedarikçilerle ortak olmanız gerekir. Bu, kayıt tutma süreçleri, sanitasyon, gıda güvenliği kriterleri, geri çağırma programları ve çevresel izleme gibi hususlara göre tedarikçilerin uygun şekilde değerlendirilmesini ve denetlenmesini içerir. Tedarikçilerle bir ilişkiniz olduğunda, değerlendirme süreci devam etmelidir. Periyodik iç denetimler yapılmalıdır. Tedarikçi taşeron işe alırsa, aynı inceleme altında incelenmeleri gerekir. Ama hepsinden önce ne üretildiğini, ne tedarikçilerinizden ne satın aldığınızı, hangi kalitede ve süreçte bu ürünleri temin ettiğinizi bilmeniz gerekiyor. Bunun için de yapılması gereken ilk şey üretilen gıdanın tanımlanmasıdır. Bunu RFID ya da barkod ile yapabilirsiniz, hangi teknolojiyi ne şekilde kullanacağınız ya da tedarikçilerinizden kullanmasını isteyeceğiniz, projelendirmenizle ilgili bir husus ama öncelikle tedariğini, işletmeciliğini ya da lojistiğini yaptığınız şeyin yanı gıdanın tanımlanabilir olmasıdır. Bunu başardığınız anda bozulma oranları, tedarik zincirindeki kırılganlıkları, gıdanın tolere edebileceği şartları takip etmeniz mümkün olabilecektir.
 2. Bütçenizi Anlayın
  Tedarik zincirinizi kurum içinde yönetin veya üçüncü taraf bir lojistik şirketi (3PL) ile çalışıyor olun. Bütçeniz, kârlılığınızı etkilediği için sürekli bir endişe kaynağı olacaktır. Çeşitli programlar ve çözümler maliyetli olsa da, bunları uygulamanın veya tamamen bırakmanın etkisini analiz etmek çok önemlidir. Örneğin, iyi yönetilen bir tedarik zinciri, muhtemelen rekabeti geride bırakacak ve olumlu itibarı nedeniyle daha fazla müşteri kazanacaktır. Aynı zamanda, kötü yönetilen bir müşteri, gıda güvenliği sorunları nedeniyle müşterilerini kaybedebilir veya hatta para cezalarıyla karşı karşıya kalabilir. Burada devlet regülasyonları önemli bir hal almaktadır.
 3. Şeffaflığı ve Görünürlüğü Artırın
  Pandeminin erken dönemlerinde temel malzemeler tükendiğinde, şirketler tedarik zincirinde neler olduğuna daha fazla dikkat etmeye başladı. Aynı şekilde, gıdalarının nereden geldiğine ilişkin tüketici ilgisi de arttı ve şirketlerin gıda tedarik zincirinde şeffaflığı ele almalarını önemli hale getirdi. Neyse ki, çeşitli teknoloji çözümleri ile görünürlük sağlanabilir. Bir depo yönetim sistemi (WMS) ile birleştirilmiş RFID etiketleri gibi şeyler, iş ortaklarına ve tüketicilere gıda ürünleri hakkında gerçek zamanlı veriler sağlayabilir. Bu teknoloji aynı zamanda, rota boyunca hareket eden öğelerin sıcaklığını ve nemini kaydederek soğuk zincir uyumluluğuna da yardımcı olabilir. Bunun için data logger olarak tabir edilen hafızalı aktif RFID etiketleri kullanılabilir.
 4. Envanter Yönetimine Odaklanma
  Bir karalama defteri veya elektronik tablo kullanarak envanter işleme günleri çok geride kaldı. Bu yöntemler çok verimsiz ve hataya açık. Otomasyon ve dijitalleştirme, verimli ve başarılı bir tedarik zincirinin temelleridir. Envanter yönetimini bir öncelik haline getirmemek için gıda ürünlerinde tehlikede olan çok fazla şey var. Aslına bakarsanız gıda tedarik zincirinin son halkaları bu konuda oldukça yetkindir. Süpermarketler, büyük distribütörler ve metropollerdeki aracı firmalar/kurumlar teknolojik altyapılarını takdir edilecek şekilde geliştirmiş durumdalar. Ancak zincirin en başında maalesef bunu bu kadar kolay göremiyoruz. Örneğin çiftçiler ve küçük ya da büyük baş hayvan üreticileri arasında envanter yönetimi, izlenebilirlik, ürün tanımlama gibi konular hala çok bakir. Tabi bu noktada maliye ve vergilendirme gibi diğer disiplinlerin de iyileştirilmesi gerekiyor zira kayıt dışı şekilde süt satan çiftçiler ve yine kayıt dışı şekilde süt ve diğer hayvansal ürünleri tedarik eden koca koca işletmecisi firmalar varken, ürünün takip edilirliğinin ilk adımını bu aşamada atmak gerçekten çok zor. Zaten şahsi kanaatim de asıl sorunun kayıt dışılıkta ısrardan kaynaklandığı şeklindedir. RFID ya da barkod teknolojileri ile her ürettiğinizi, her aldığınızı ve sattığınızı izlenebilir hale getirmenin doğal sonucu gerçek envanter yönetimi, tam izlenebilirlik ve vergi kaçıramamak olacaktır. Ancak nereye kadar? RFID etiketlerinin sağladığı şeffaflığa ek olarak, bu teknoloji envanter yönetimine de yardımcı olabilir. Örneğin, bir depo çalışanı, daha verimli ve uygun maliyetli bir süreç yaratarak, operasyonların doğruluğunu ve üretkenliğini artırmak için bir mobil bilgi işlem cihazı kullanabilir. Bu konuda bir şansımız var; Türk insanı, hangi profilden olursa olsun, teknolojiye çok meraklı ve hayatında kullanmaya çok hevesli. Hele bir de işlerini ve süreçlerini kolaylaştıracağına ikna olursa, iş gücünün teknoloji ile hizalanması kolaylıkla sağlanabilir.
 5. Kaynak Bulmayı ve Tahmini İyileştirin
  Son zamanlarda en büyük sorunlardan biri, tedarik için tek bir kaynağa güvenmek oldu. Sadece gıdada değil, teknolojik ürünlerde, çip, emtia gibi kritik ürünlerde bile aynı riskle karşı karşıya kaldık. Öngörülemeyen bir olay meydana geldiğinde ve bu kaynak ulaşamadığında, tedarik zinciri boyunca bir dalgalanma etkisi yaratır, tüketiciler bu riski hissettiklerinde çılgınca alışveriş yapmak isterler (Lupo bisküvi almak için sıraya giren insanlar vb), stok dengeleri bozulur, üreticiye yanlış geri besleme gider ve şirketlerin itibarları zedelenir. İleriye dönük olarak, biraz daha yüksek bir fiyat ödemek veya uluslararası kaynak bulma seçeneklerinden vazgeçmek anlamına gelse bile, bu riski çok kaynaklı bir stratejiyle yönetmek daha mantıklı. Yerel kaynak kullanımıyla, talepte ani artışlar olduğunda daha kısa teslim süreleri size daha fazla esneklik sağlar. Tabi bunu yönetmek için de yine anlık ve tam izlenebilir stok seviyeleri ve envanter bilgisine ihtiyacınız var. Bunu yapabilmenin ilk yolu da tanımlama teknolojilerini kullanmak.
RFID ile İzlenebilir Gıda Tedarik Zinciri

Tam zamanında (JIT) envanter modelleri maliyetleri düşük tutabilirken, ürünler için beklenmeyen bir talep olduğunda bu yaklaşım sorunlara neden olur. Ancak hangi stratejiyi seçerseniz seçin, tahmin yöntemlerinize güvenin. Ayrıca elinizde belki de onlarca yıllık veri var. Doğru, son birkaç yıldır öyle şeyler yaşıyoruz ki dünyada, tahminler alt üst olabiliyor ancak ürününüzün izlenebilirliğini bir kere sağlamaya başlarsanız, sonrasında tahmin etme kabiliyetinizin nasıl geliştiğine inanamayacaksınız.

Gıda tedarik zincirleri, ulaşım sorunları, bozulmuş ürünler ve sahte ürünler gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalmış bir geçmişe sahip. Dolayısı ile gıda tedarik zincirini optimize etmek için işletmelerin tedarik zinciri boyunca şeffaflık sağlamak için teknoloji çözümlerinin kullanımını içeren etkili stratejiler uygulaması gerekir. Bunun temelinde de dediğimiz gibi öncelikle tanımlama teknolojilerinin kullanılması gerekiyor. Gıda süreçlerinizi aktif ya da pasif RFID etiketleri ya da barkod sistemleri ile yönetmek için bize ulaşın.

NFC Hakkında Soru Cevaplar

NFC Teknolojisi Hakkında Soru Cevap Serisi -1-

NFC Teknolojisi Hakkında Soru Cevap Serisi -1- 2501 1313 Efruz ÖZHÜSREV

NFC nedir?

NFC, İngilizce Near Field Communication kısaltması olup yakın alan iletişimi anlamındadır. NFC iki cihaz arasında kısa mesafede kablosuz veri aktarımı sağlayan bir teknolojidir. NFC, bir çip içeren bir kartvizit gibi bir cihazı, başka bir çip içeren telefon gibi başka bir cihaza yaklaştırdığınızda çalışır. Böylelikle internete gerek kalmadan hızlı ve kolay bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. NFC, temasız ödemelerden anahtarsız girişlere kadar pek çok uygulamada kullanılabilir.

NFC ile RFID arasında fark var mı?

Bu konu biraz tanımlar ve onların nasıl kullanıldığı ile ilgili. NFC de aslında bir RFID teknolojisi denebilir. Ancak genel geçer RFID teknolojisi artık daha uzun mesafeli tanımlama teknolojileri için kullanılıyor. HF RFID sistemleri 50 santimetreye kadar, UHF ise tipine göre 10 metre ile 100 metreye kadar tanımlama yapabilirken NFC olarak tanımlanan sistemler 1-2 santimetreleri genelde aşamamaktadır.

Okunabilen verinin hacmi söz konusu olduğunda RFID teknolojisi NFC’ye ciddi fark atabilir. RFID ile aynı anda yüzlerce etiket okunabilirken, NFC ile aynı anda bir etiketin okunması ve bunun da kısa mesafeden olması hedeflenmiştir. Düşünsenize cebinizdeki kredi kartlarının 5-6 metrelerden okunabilir olması başımıza neler açardı?

RFID daha çok “tanımlama” için kullanılan bir teknolojidir. Varlık tanımlama, envanter sayımı, vb. NFC ise daha çok temassız ödeme sistemleri, satış sonrası ürün deneyimlerinin yönetilmesi, veri paylaşımı gibi projeler için uygundur.

Belki teknik bir detay olacak ama iki teknoloji arasında bence en etkileyici fark ise RFID’nin tek yönlü bir iletişim yeteneğine, NFC’nin ise mimariye göre çift yönlü iletişim yeteneğine sahip olmasıdır. Peki ne demek bu? RFID etiketleri sadece etiket olarak görev yaparlar ve RFID okuyucuların yaydığı RF sinyalleriyle yüklenip, üzerlerindeki çipin ID’sini tek yönlü olarak bu enerji ile yayınlarlar. Evet, NFC’nin de bu tip bir kullanım şekli vardır. Örneğin cep telefonu ile kartvizitinizi okutmak gibi. Ancak NFC’de ikinci bir çalışma şekli daha var. Buna çift yönlü iletişim denmektedir ve her iki NFC cihazının çift yönlü olarak birbiri ile etkileşimini sağlar. Örnek vermek gerekirse NFC’li iki cep telefonunun kendi aralarında dosya transferi yapabiliyor olması…

Son söz ise, RFID dünyası güvenlik konusunda pek çok argüman paylaşmaktadır ama NFC her zaman bana daha güvenli bir teknoloji olarak gelmiştir. Zaten bu nedendendir ki, RFID’nin şu anda dünyada en yaygın kullanılan protokolü olan Class 1 Gen2 (ve v2) ile hiç bir kredi kartı üretilmemiştir.

NFC etiketi ile kartı arasında fark var mıdır?

Direkt cevap; hayır. Her ikisinin de içinde kullanılan çip NFC çipidir. Kiminin kart, kiminin etiket demesinin sebebi daha çok söz konusu “şey”in form faktörü ve kullanım amacı ile ilgilidir. Satılan her ürünün üzerine NFC etiketi yapıştırılır doğru ama aynı NFC çipi ile donatılmış NFC kartlarla da, bir şirkette çalışanlar personel geçiş sistemlerini kullanabilirler.

NFC ile projeler geliştirmek istiyorum ancak hangisini tercih edeceğimi bilmiyorum. Ne yapmalıyım?

Burada bu konularda dirsek çürütmüş biri varken bunlar için zamanını çok harcamayın lütfen. En hızlı şekilde şu cevapla başlayalım. NFC projelerinin çoğu cep telefonları ile etkileşim kapsamında geliştiriliyor. Eğer sizin de projenizde akıllı telefonlarla ilgili bir uygulamanız olacaksa tavsiyem NTAG çipli bir NFC etiketi kullanmanızdır. Çünkü günümüz NTAG serisi NFC sistemleri neredeyse tüm akıllı telefonlarla uyumludur.

Tabii detaya girmek gerekirse önce NFC çip tiplerini konuşmamız gerekiyor. 5 çeşit tip sayabiliriz. Çok kabaca geçelim;

NFC Type 1 (ISO 14443-A) 96 baytlık bir hafızası vardır. 106 kbps hızında iletişim kurar. Veri çarpışması algoritmaları yoktur. Read/write ya da read only modları vardır. Düşük fiyatlıdır. Artık pek yaygın değildir.

NFC Type 2 (ISO 14443-A) 48 ya da 144 baytlık hafızaya sahiptir. 106 kbps hızında iletişim kurar. Veri çarpışması algoritmaları vardır. Read/write ya da read only modları vardır. En bilinen üretimler NXP Mifare Ultralight’tır. Düşük fiyatlıdır.

NFC Type 3 (ISO 18092) 1, 4 ve 9 kilobaytlık hafızaya sahiptir. 212 ya da 424 kbps hızında iletişim kurar. Veri çarpışması algoritmaları vardır. Read/write ya da read only modları vardır. En bilinen üretimler Sony Felica’dır. Aslında Type 1 ve 2’ye göre hız ve kapasite olarak daha yüksek performanslıdır ama çok yaygın değildir. Örneğin bunca yıl ben hiç bu çiplerle çalışmaya nail olamadım. En pahalı çip bu tipte üretilmektedir.

NFC Type 4 (ISO 14443-A) 4 ya da 32 kilobaytlık hafızaya sahiptir. 106, 212 ve 424 kbps hızında iletişim kurar.

Veri çarpışması algoritmaları vardır. Dikkat çeken özelliği güvenlik yetenekleridir. Read/write ya da read only modları vardır. En bilinen üretimler NXP DesFire’dır. En pahalı ikinci çip bu tipte üretilmektedir.

NFC Type 5 (ISO 14443-A) 192, 768 ya da 3584 baytlık hafızaya sahiptir. 106 kbps hızında iletişim kurar. Veri çarpışması algoritmaları vardır. Read/write ya da read only modları vardır. En bilinen üretimler NXP MiFare Classic’dir. Düşük fiyatlıdır.

Şimdilik bu kadar yeterli sanıyorum. Yakın zamanda ikinci bölümde buluşalım. NTAG2xx, Mifare, SLIX, EM4425x, ST25x yongaları ile devam ederiz. Merak etmeyin, projeniz için en uygun NFC teknolojisini belirlemek için ihtiyaç duyacağınız her şeyi burada paylaşıyor olacağım.

Bu arada NFC etiketleri incelemek için tıklayın

NFC Özellikli Kartvizitlerle neler yapılabilir akıllı dijital kart

NFC Özellikli Kartvizitlerle Neler Yapabilirsiniz?

NFC Özellikli Kartvizitlerle Neler Yapabilirsiniz? 405 212 Efruz ÖZHÜSREV

Her gün daha fazla şirketin kullanmaya başladığı NFC’li kartvizitler mevcut pazarda her geçen gün popülerliklerini arttırmakta. Sadece kartvizit kullanan şirketler mi? Pek çok girişimci, uygulama geliştirici, üniversite öğrencileri ve BT sektörünün profesyonelleri NFC özellikli kartvizitlerle katma değerli uygulamalar geliştirmek için fikirler üretiyor ve insanların dikkatlerini çekiyor.

Peki NFC kartvizitleri ile tam olarak ne yapılabilir? Herkesin anlattığı kadar iyi bir şey mi bu NFC? Bu yazımız NFC’nin farklı uygulamalarla işletmenizin büyümesine ve dikkat çekmesine nasıl yardımcı olabileceğini ele alıyor.

Geleneksel Kartvizitlerle NFC Özellikli Kartvizitler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kim bilir belki de yüz yıldan fazladır iş hayatında kullanılan kartvizitler hepimizin bildiği gibi kartın iki tarafında da bilgi taşırdı. NFC’nin farkı artık kartvizitlerin üçüncü bir tarafının olması ve bu üçüncü tarafın oldukça zengin bir veri taşıma yeteneğine sahip.

NFC kartvizitlerinin içindeki bilgileri herhangi bir NFC okuyucuya kablosuz olarak iletebilirsiniz. Ayrıca bu kartvizitleri, geleneksel kartvizitlerin aksine istediğiniz zaman istediğiniz şekilde kişiselleştirebilirsiniz.

Sürekli kullandığınız kartvizitinizin dışında bir kartınız daha olsun istediğiniz hiç oldu mu hiç? Bazen özel bir arkadaşınıza, bazen bir sohbette yeni tanıştığınız komşunuza, çoğunlukla da iş hayatında müşteri ve partnerlerinize verdiğiniz kartvizitlerinizde karşınızdaki kişiye özel olarak yükleyeceğiniz farklı farklı bilgilerin olduğu kartvizitler oluşturabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz bilgilerinizi farklı uygulamalarla karşı tarafa iletebilirsiniz. Bu kartvizitlerin genellikle kullandığı iki yol vardır:

 • Paylaşılacak olan bilgileriniz NFC karta kaydedilir. Herhangi bir NFC okuyucuya yaklaştırılan kartvizit, çipinin üzerindeki bilgileri okuyucu ile değiş tokuş eder. Burada, aktarılan bilgiler çipin üzerindeki sınırlı miktarda olan verilerden oluşur.
 • İkinci yol ise NFC karta yüklenmiş olan örneğin bir web sitesinin linkinin açılmasını sağlayan yoldur. Bu durumda web sitesindeki (teorik olarak) sınırsız bilgi alıcının karşısına çıkar ve herhangi bir veri kısıtlaması yoktur.
NFCakıllı kartvizit dijital kart Roxcard

NFC sayesinde pek çok veriyi küçük bir kartvizite kaydedebilirsiniz

NFC Özellikli Kartvizitlerin Kullanım Alanları Nelerdir?

 • Bir kişiyi doğrudan kaydetme
  Bu yöntemle tüm bilgiler tek bir dokunuşla doğrudan kişi olarak kaydedilebildiğinden, kullanıcının ayrıntıları elle teker teker girmesine gerek kalmaz.
 • Telefon numalarından, e-posta ve web sitesi adreslerinden daha fazlasını kaydedin!
  NFC kartvizitiniz ile tüm sosyal medya bağlantılarınızı, e-posta adreslerinizi çevrimiçi bir şekilde yönlendirebilirsiniz. Böylece Instagram, Facebook dahil olmak üzere kullandığınız pek çok mecranın detayları bir saniyeden kısa süre içinde karşı tarafa iletilmiş olur.
 • İnsanları abonelik ya da bültenlere yönlendirin
  Bir gazete, haber bülteni ya da o hafta kampanyasını yaptığınız bir ürünün bilgisini almak için yönlendirme sayfaları kullanabilirsiniz. Belli zamanlarda güncellediğiniz bu linkler sayesinde her tanıştığınız kişiye en güncel bilgilerle hitap etmiş olursunuz.
 • Uygulama ya da oyunlara yönlendirin
  Benim en sevdiğim ve özellikle insanlara o kadar emek sarf ettiğiniz halde bir türlü kurduramadığınız mobil aplikasyonları yüklemek için harika bir yöntem! Potansiyel müşterilere uygulamanızın adını vermekten, karşınızdaki kişinin bunu bir yere yazmasından, ileride bunu hatırlamasından, uygulama marketlerine girip bunları uzun uzun aramasından ya da yüklemesindense, tek bir dokunuşla karşınızdaki kişinin telefonunda uygulamanızın ya da oyununuzun açılmasını sağlamak bence harika!

Bunlar NFC ile yapabileceklerinizden sadece birkaçı. Bunun dışında bazı işletmeler promosyon kartlarını NFC’ye yüklenen indirim kodları ile paylaşmaktadır. NFC ile yepyeni konseptlerde kartvizitler geliştirmek ve aslında basit ama müşterilerinizin gözünde onlara çığır açan deneyimler yaşatabilirsiniz.

Ha bir de pandemi ile NFC arasındaki ilişkiden bahsedelim. Örneğin pandeminin ilk aylarında iş ortağım firmalardan birinin yöneticisi hanım efendi ile görüşürken geleneksel kartvizitimi kendisine takdim ettim. Ancak kendisi nazikçe almak istemedi. Pandemi nedeniyle artık bu tip değiş tokuşlar yapmadığını ve e-maille iletişim bilgilerimi gönderebileceğimi söyledi. NFC’li bir kartvizitim olsaydı böyle bir duruma düşmez ve kendime o anda karşımdakinin telefon rehberinde yer bulabilirdim. Bu arada evet, terzi söküğünü dikemezmiş (en azından o dönem).

NFC kartvizit

Farklı kapasitelerdeki NFC etiketlerine farklı boyutlarda veriler yüklenebilir

Ayrıca bana inanın, NFC’li bir kartvizit sayesinde aslında kartvizitinizle hiç ilgilenmeyecek kişilerin bile dikkatini çekip, bu teknolojiyi deneyimlemesini sağlayabilirsiniz. Böylece ne mi olmuş olur? Belki de birkaç dakika sonra çöpe atılacak bir kartvizit olarak kalmak yerine, karşı taraftaki kişinin telefon rehberine bir saniyeden kısa bir sürede tüm bilgilerinizle kaydolmuş biri olursunuz. Kartvizit taşımanın yegane amacı da bu değil midir ki?

NFC’ye giriş olarak tanımlanabilecek, kısa ama önemli bir videoyu buraya ekliyorum. İlk fırsatta izlemenizi öneririm.

NFC özellikli kartınızı istediğiniz gibi tasarlayıp kişiselleştirerek sipariş verebileceğiniz Rox Card sitesini paylaşıyorum. Hızlı teslimatla hemen akıllı kartvizit sipariş vermek için tıklayın!

Daha detaylı bilgi için RFID Nedir Soru Cevap Serisi ve NFC Teknolojisi Hakkında Soru Cevap yazılarımızı okuyabilirsiniz.

Çip Krizi ve teknoloji projelerine etkileri

Çip Krizi

Çip Krizi 2501 1313 Altis

Pandemi nedeniyle üretimde yaşanan aksamalar özellikle teknoloji sektöründe ciddi etki yarattı.

RFID etiketlerinin en önemli bileşenlerinden çip tedariği -her ne kadar pandeminin ilk yılında ciddi bir sıkıntı yaşanmamış olsa da- özellikle 2021’in ikinci yarısından sonra çok fazla dile gelmiş, 2021’in son çeyreğinde ise iyiden iyiye kendini hissettirmiştir.

Bu kısıntının en sıkıntılı sonucu maalesef RFID etiketlerinin birim maliyetlerindeki fiyat artışı olmuştur. Öte yandan tedarikte yaşanan sorunlar nedeniyle bazı projelerde pahalı da olsa etiket tedariği yapılamamıştır.

Bu yazının yazıldığı Aralık 2021 tarihinde ise son durum özellikle Uzak Doğu’daki otomobil firmalarında çip tedariği konusunda “görece” bir ferahlama olduğu yönünde. Bu iyi haber sadece işi çip olan bizleri değil, neredeyse her ürününde çip kullanmak zorunda kalan otomotiv, beyaz eşya gibi kritik sektörleri de rahatlatacaktır.

Ancak bu bilgi o kadar yeni ki, hayatımıza etki etmesi için belki de 2-3 ay ya da fazlası gerekecek.

Bu zor süreçte Alien Technology ve Impinj firmaları inlay ve etiket tedariğinde ciddi sorunlar yaşamış ve yaşatmış görünüyor. Impinj’in yeni nesil çiplerinin tedariğinde de aksamalar söz konusu. Ancak NXP/Philip firması özellikle UCode 8 ve UCode 9 çiplerini doğru zamanda piyasaya sürerek çip tedariğinde üreticileri biraz olsun rahatlatmıştır.

RFID okuyucu konusunda ise Impinj ve Uzak Doğulu fason/OEM üreticileri bu süreçte iyi iş çıkarmış görünüyor. Ancak Avrupalı ve diğer ABD’li RFID okuyucu üreticileri gerçekte 20-24 haftaları bulan tedarik süreleri ile sınıfta kaldılar diyebiliriz.

Aynı durum RFID/barkod el terminali, RFID yazıcı gibi diğer donanım kalemlerinde de geçerli. 14-16 haftaları bulan tedarik süreleri ile pek çok proje ya beklemede ya da iptal edildi bile.

Bu süreçte klon çiplerle üretilmiş RFID inlay ya da etiketlerini nasıl ayırt edeceğinizi bilmiyorsanız bize ulaşın. Bizlere danışarak, hem işletmenizi, hem de müşterilerinizi bu zorlu süreçte mağdur etmeden RFID donanımı tedarik edebilirsiniz.

Tedarik sorunu yaşamadan, en uygun RFID etiketlerine ulaşmak için tıklayın!

Tedarik sorunları ve alternatif çözümler için bize ulaşın.

Best PRICES For RFID Products
Visit Altis Store now to purchase the most wanted products at affordable rates.